Kolejny materiał Industrialnej TV i Bronisława Wątroby z cyklu Rudzkie opowieści.

*materiał filmowy za zgodą IndustrialnaTV

Jacek Maczuch