Od wielu lat spostrzegamy rozwój  myślenia obywatelskiego i samorządowego. Mieszkańcy  wsi , miasteczek i miast, poczuli swoją moc i biorą we własne ręce sprawy, które mają dla nich  wyjątkowe znaczenie. Idea budżetu obywatelskiego, bo o tym zjawisku myślę , wędruje po kraju i świecie, zachęcając nas do decydowania o swoim najbliższym otoczeniu.  Bo któż inny,  jak nie mieszkańcy , wiedzą najlepiej, czego Im brakuje , co dla Nich jest istotne i w jaki sposób  można poprawić jakość życia osób żyjących na  danym  obszarze. Ponadto budżet obywatelski pełni także rolę czynnika integrującego społeczność lokalną, pobudza do dialogu i rozmów, często całe społeczności. Zachęca do trenowania umiejętności negocjacyjnych i komunikacyjnych. Wszak nie zawsze nasze racje muszą być najważniejsze i najbardziej popierane. Zdarza się  także tak , że nikt z otoczenia nie ma ochoty wysłuchiwać  naszych argumentów, a co dopiero realizować nasze pragnienia.  Wtedy  czujemy się niezrozumiani i izolowani, mamy ochotę wszystko porzucić i nie przykładać się do poprawy  jakości  życia  sąsiedzkiego.  Jednak takie wycofanie  z argumentowania swoich racji, nie jest dobrym rozwiązaniem. Warto  negocjować dalej i dojść do porozumienia korzystnego, dla całej grupy ewentualnych beneficjentów lokalnego budżetu obywatelskiego. Można zatem powiedzieć, że budżety obywatelskie  nie tylko  poprawiają i upiększają   nasze okolice,  ale mają również mocny wpływ na budowanie wspólnoty celów i działań, poprzedzanych licznymi rozmowami , spotkaniami i negacjami.

Podobne założenia posiada  Marszałkowski Budżet Obywatelski, który  został przyjęły uchwałą  Sejmiku Śląskiego na sesji dnia 24 czerwca 2019. Oczywiście, głosowałam za nim obiema rękami, tym bardziej, że prace nad nim rozpoczęliśmy w poprzedniej kadencji.   Jest to pierwszy Marszałkowski Budżet Obywatelski   Województwa Śląskiego, dający możliwość  decydowania o rozwoju regionu. Do dyspozycji mamy 10 milionów złotych i każdy za nas może wymyśleć projekt, zgłosić i zdobyć poparcie mieszkańców.   Zgłaszane zadania mogą mieć charakter wojewódzki lub regionalny, a do realizacji zostaną przeznaczone projekty , które zbiorą największa liczbę głosów. Głosować można elektronicznie.

Więcej informacji na temat pierwszego Marszałkowskiego  Budżetu Obywatelskiego, można uzyskać na stronie bo.slaskie.pl.  Ważna jest data 26 lipiec 2019 , gdyż do tego  dnia można zgłaszać zadania.

Zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym upiększaniu naszego regionu. Pamiętaj, Twoje otoczenie zależy od Ciebie.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Urszula Koszutska, psycholog, psychoterapeuta, radny Sejmiku Województwa Śląskiego.