Zaproszenie dla nauczycieli katowickich szkół ponadpodstawowych i podstawowych do udziału w nieodpłatnych warsztatach szkoleniowych.

Jednodniowe warsztaty (6 godzin lekcyjnych) odbywać się będą w Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Murckach w dniach:

  • 28 października – warsztaty dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych,
  • 29 października – warsztaty dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych,
  • 30 października – warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych.

Warsztaty rozpoczynać się będą o godzinie 9.00, a kończyć o 15.00.

W ramach przerw przewidziano nieodpłatny lunch.

Uczestnik warsztatów otrzyma:

  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • obszerne materiały informacyjne dotyczące problemów adaptacji miasta do zmiany klimatu na przykładzie Katowic,
  • dostęp do materiałów wypracowanych przez wszystkie grupy warsztatowe.

 

Zagadnienia dotyczące adaptacji do zmian klimatu poruszane na warsztatach wiążą się tematycznie z podstawą programową edukacji do obronności, biologii, przyrody, geografii i wiedzy o społeczeństwie, a także mogą stanowić inspirację dla realizacji zadań w zakresie edukacji regionalnej.

Szczegółowe treści zajęć warsztatowych 30 października dostosowane będą szczególnie do potrzeb nauczycieli szkół podstawowych (klasy IV-VIII), natomiast dwa pozostałe dni dedykowane są głównie nauczycielom szkół ponadpodstawowych oraz klas VII-VIII.

Prosimy o rejestrowanie swoich zgłoszeń za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego

Termin rejestracji na warsztaty upływa 25 października. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Szyszka email: szyszkawogrodzie@gmail.com, tel.: 535 808 368.